Niezalogowany [ logowanie ]
Subskrybuj kanał ATOM Kanał ATOM    Subskrybuj kanał ATOM dla tagu zend_framework Kanał ATOM (tag: zend_framework)

Autor wpisu: Marek, dodany: 07.02.2013 19:50, tagi: php, zend_framework

zfNaszym zadaniem jest, oprócz zapisywania błędów aplikacji do logu, automatyczne wysyłanie informacji o problemie na zdefiniowanego maila. Jak to zrobić za pomocą Zend_Log?

Najpierw zainicjujmy zasób log w pliku konfiguracyjnym application.ini:

; log
resources.log.file.writerName = "Stream"
resources.log.file.writerParams.stream = APPLICATION_PATH "/../data/logs/app.log"
resources.log.file.filterName = "Priority"
resources.log.file.filterParams.priority = 5

Informacje o priorytecie 5 (Zend_Log::NOTICE) i ważniejsze zapisywać będziemy do pliku app.log.

Plik Bootstrap.php:

/**
* Log aplikacji
*/
protected function _initRegisterLogger() {
  $this->bootstrap('Log');
  $logger = $this->getResource('Log');

  if ('production' == $this->getEnvironment()) {
    // konfiguracja wiadomości wysyłanej na maila
    $mail = new Zend_Mail('UTF-8');
    $mail->setSubject('Hekima - raport błędu!');
    $mail->addTo('mheki@localhost');

    $writerMail = new Zend_Log_Writer_Mail($mail);

    // logowane tylko błędy z priorytetem WARN i wyższym
    $filter = new Zend_Log_Filter_Priority(Zend_Log::WARN);
    $writerMail->addFilter($filter);

    $logger->addWriter($writerMail);
  }
  // Zapis do rejestru
  Zend_Registry::set('Zend_Log', $logger);
}

Kilka słów wyjaśnienia. Pobieramy zasób Log, w przypadku produkcyjnego środowiska aplikacji, tworzymy obiekt klasy Zend_Mail, który posłuży do wysyłania wiadomości,  a także ustawiamy osobny priorytet wysyłanych informacji (Zend_Log::WARN), następnie informujemy obiekt logujący o tym, żeby logi wysyłał na maila. Na koniec możemy jeszcze zapisać obiekt logujący do rejestru celem późniejszego użycia w aplikacji.

W ostatnim kroku możemy jeszcze rozszerzyć wysyłane informacje, modyfikując w klasie ErrorController domyślną metodę errorAction(). Zamieniamy kod:

if ($log = $this->getLog()) {
  $log->log($this->view->message, $priority, $errors->exception);
  $log->log('Request Parameters', $priority, $errors->request->getParams());
}

na:

if (($log = $this->getLog())) {
  $log->log($this->view->message, $priority, $errors->exception);
  $log->log($errors->exception->getMessage(), $priority);
  $log->log('Parametry wywołania: ' . print_r($errors->request->getParams(), true), $priority);
}

Metoda getLog() wygląda tak:

public function getLog() {
  $bootstrap = $this->getInvokeArg('bootstrap');
  if (!$bootstrap->hasResource('Log')) {
    return false;
  }
  $log = $bootstrap->getResource('Log');
  return $log;
}

A otrzymany mail przykładowo może wyglądać tak:

2013-01-29T09:05:54+01:00 CRIT (2): Błąd aplikacji
2013-01-29T09:05:54+01:00 CRIT (2): SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'hekima.test_events' doesn't exist
2013-01-29T09:05:54+01:00 CRIT (2): Parametry wywołania: Array
(
  [module] => test
  [controller] => event
  [action] => index
)

 

Czytaj dalej tutaj (rozwija treść wpisu)
Czytaj dalej na blogu autora...

Autor wpisu: batman, dodany: 31.01.2013 08:00, tagi: php, zend_framework

Druga wersja Zend Frameworka, rodząca się w bólach, ujrzała światło dzienne kilka miesięcy temu. Zanim mogliśmy cieszyć się stabilną wersją frameworka, otrzymaliśmy do testów kilka wersji beta oraz rc, które stopniowo wprowadzały nas w nowe narzędzie. Wczoraj wydana została wersja (…)

Read the rest of this entry »

Autor wpisu: zleek, dodany: 22.01.2013 12:22, tagi: php, zend_framework

Tworząc własne helpery widoku domyślnie dołączane są helpery zawierające się w przestrzeni nazw Zend_View_Helper_ i ulokowane w application/views/helpers. Zdaża się jednak, że w projekcie używamy określonej przestrzeni nazw dla klas. W moich projektach mam zdefiniowaną następująco metodę _initAutoload w bootstrapie, gdzie definiuję przestrzeń nazw jako “SmartGroup_”. Dzieki temu w aplikacji mogę stosować nazwy klas rozpoczynające [...]

Autor wpisu: zleek, dodany: 21.11.2012 07:55, tagi: php, zend_framework

W dniu wczorajszym została opublikowana nowa wersja Zend Framework, tym razem oznaczona numerkiem 2.0.4. Główną zmianą jest wprowadzenie dwóch strategii związanych z widokiem: Zend\View\Strategy\JsonStrategy oraz Zend\View\Strategy\FeedStrategy. Ponadto zostało poprawionych ponad 40 zgłoszonych do poprzedniego wydania bugów. Pełna informacja o najnowszym wydaniu Zend Framework oraz lista poprawek jest dostępna tutaj.

Autor wpisu: batman, dodany: 19.11.2012 07:00, tagi: zend_framework

Niezaprzeczalną zaletą chmury jest to, że poza kilkoma podstawowymi informacjami, nie musimy przejmować się administrowaniem serwerem, na którym stoi nasza aplikacja. Niestety w praktyce pojawiają pewne drobne przeszkody, skutecznie utrudniające postawienie aplikacji w chmurze, zwłaszcza jeśli aplikacja to coś więcej (…)

Read the rest of this entry »

Autor wpisu: Marek, dodany: 07.11.2012 22:06, tagi: php, zend_framework

Zend Framework

zfEleganckim sposobem na użycie innego layoutu niż domyślny w jednym z modułów, jest napisanie własnego pluginu, który dołączymy do front kontrolera w klasie bootstrapa modułu. Żeby ten został zaczytany przez naszą aplikację, musimy się upewnić, że zainicjowaliśmy zasób modules np. w pliku application.ini:

resources.modules[] = ""

Dla przykładu załóżmy, że inny layout będzie miał moduł Blog. Tworzymy zatem w katalogu:

/application/modules/blog/

klasę Blog_Bootstrap, w której dołączamy do front kontrolera nasz plugin np. za pomocą metody _initPlugins():

class Blog_Bootstrap extends Zend_Application_Module_Bootstrap {

  protected function _initPlugins(){
    $front = $this->getApplication()
        ->bootstrap('frontcontroller')
        ->getResource('frontcontroller');
    $front->registerPlugin(new Blog_Plugin_Layout());
  }
}

Najpierw pobieramy zasób front kontrolera, następnie rejestrujemy nasz plugin za pomocą metody registerPlugin().

Czas na kod samego pluginu:

class Blog_Plugin_Layout extends Zend_Controller_Plugin_Abstract {

    public function routeShutdown(Zend_Controller_Request_Abstract $request)
    {
        if ('blog' == $request->getModuleName()){
            Zend_Layout::getMvcInstance()->setLayout('blog');    
        }

    }
}

Nasz plugin dziedziczy po klasie Zend_Controller_Plugin_Abstract, a więc możemy użyć metody routeShutdown(), która zostanie uruchomiona zaraz po ustaleniu routingu. Dzięki czemu mamy możliwość sprawdzenia w jakim module aktualnie się znajdujemy. A więc sprawdzamy czy nazwa modułu jest równa ‚blog’, jeśli tak, zmieniamy layout na plik /application/layouts/blog.phtml.

Zend Framework2

zf2

A jak wygląda ustalenie specyficznego layoutu dla modułu w Zend Framework 2?

Zmiana layoutu dla modułu w ZF2 jest dużo prostsza:

I to wszystko :-)

Autor wpisu: Marek, dodany: 26.10.2012 23:11, tagi: php, zend_framework

zfZałóżmy, że w pliku application.ini mamy wpis:

; Paginator
paginator.linesperpage = 10

Jak się do niego dostać w aplikacji?

 • w kontrolerze:
$bootstrap = $this->getInvokeArg('bootstrap');
$pConfig = $bootstrap->getOption('paginator');
 •  gdziekolwiek:
$front = Zend_Controller_Front::getInstance();
$bootstrap = $front->getParam('bootstrap');
$pConfig = $bootstrap->getOption('paginator');

Polecenie:

Zend_Debug::dump($pConfig);

Daje wynik:

array(1) {
 ["linesperpage"] => string(2) "10"
}
Wszystkie wpisy należą do ich twórców. PHP.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisów.