Niezalogowany [ logowanie ]
Subskrybuj kanał ATOM Kanał ATOM

Autor wpisu: batman, dodany: 22.04.2010 18:07, tagi: php

Jakiś czas temu dyskutowałem na jednym z blogów na temat separatora dla przestrzeni nazw. Niestety autor bloga z jakiejś przyczyny nie chciał zaakceptować moich argumentów i nie opublikował moich komentarzy. Zainspirowało mnie to do dzisiejszego wpisu. Poniżej zebrałem wszystko to, co nie podoba mi się w PHP. Niekonsekwencja. Funkcje nazywane są raz z podkreśleniem w nazwie, raz bez

Autor wpisu: widmogrod, dodany: 21.04.2010 14:26, tagi: php, zend_framework

W dniu dzisiejszym pracowałem nad generowaniem plików PDF w swojej aplikacji. Wybrałem do tego celu Zend_Pdf dlatego że backend jest oparty na Zend Framework.

Współprace z tą biblioteką mogę ocenić na 4/6. Przyjemnie. Jednak brakuje w niej kilku kluczowych elementów jednym z nich jest możliwość zawijania długiego tekstu. W sposób natywny ZF nie ma zaimplementowanej takiej metody.

Poniżej przedstawiam prostą funkcję, która w szybki i sprawny sposób zawinie (przełamie) przekazany tekst po określonej długości znaków.

/**
* Zawin tekst po określonej długości znaków.
*
* @param Zend_Pdf_Page $page
* @param string $text
* @param int $x
* @param int $y
* @param int $width
* @param string $brake
* @param bool $cut
* @return void
*/
function drawTextWrap($page, $text, $x, $y, $width, $brake = "\n", $cut = true)
{
// przygotuj tekst
$text = wordwrap($text, $width, $brake, $cut);
$token = strtok($text, $brake);

$fontSize = $page->getStyle()->getFontSize();

// rysuje każdą linię tekstu niżej od poprzedniej
// o wysokośc (wielkość) czcionki
while (false !== $token)
{
$y -= $fontSize;

$page->drawText($token, $x, $y);

$token = strtok("\n");
};
}

Jeżeli ktoś pracował z Zend_Pdf to wytłumaczenie jak użyć w/w kawałek kodu jest zbyteczne. Pozdrawiam.

Autor wpisu: batman, dodany: 20.04.2010 20:23, tagi: javascript, jquery

Potrzebowałem dzisiaj zastosować plugin jQuery, który jednym słowem można określić karuzela. Funkcjonalność jaką miał realizować to pokazywanie po kolei podobnych elementów, np galerii zdjęć. Niestety wszystkie pluginy jakie udało mi się znaleźć nie spełniały moich oczekiwań. Dlatego też napisałem swój własny. Na chwilę obecną jest on bardzo prosty, jednak w zupełności wystarcza. Sądzę, że co

Autor wpisu: Piotr Śliwa, dodany: 18.04.2010 12:46, tagi: php

Niedawno w ofercie wydawnictwa helion pojawiła się ciekawa książka - Czyty Kod (ang. "Clean code", autor Robert C. Martin). Książka ta opisuje techniki oraz zasady pisania czystego, czytelnego oraz modyfikowalnego kodu. Kilka zasad z tej książki w mojej opinii jest dosyć kontrowersyjnych, ale książka sama w sobie porusza bardzo ważną kwestię, a przede wszystkim jest ona naprawdę dobra.

Głównymi przesłaniami tej książki to:

 • waga nazewnictwa klas, funkcji, zmiennych składowych, zmiennych lokalnych i wszystkich pozostałych bytów (pakietów, przestrzeni nazw itp.)
 • wszystkie byty (klasy, funkcje, struktury danych itp.) powinny być maksymalnie proste i krótkie. Powinny przedstawiać jedną rzecz, realizować jedną czynność, której istota jest zawarta w opisowej nazwie (punkt pierwszy)

Od tych dwóch zaleceń wywodzi się szereg innych dotyczących zasad budowania klas, funkcji, zależności między modułami i wiele innych. Nie będę ich tutaj oczywiście przytaczał, zainteresowanych odsyłam do tej pozycji.

Idąc śladami autora tej książki, przebuduję mój kod który już wcześniej zamieściłem w notce "Wielostronicowe formularze". Napisałem testy jednostkowe do tej klasy (pisząc plugin, testów nie napisałem ;]), po każdej wprowadzonej zmianie odpalałem testy aby sprawdzić czy klasa nadal działa tak jak powinna.

Nazewnictwo

Pierwszą rzeczą którą zrobiłem to zmiany nazw niektórych metod oraz składowych: - zmiana get/setPage() na get/setCurrentPageNumber, validatePage na validatePageNumber - zmiana getPages() na getNumberOfForms() - zmiana składowej globalNamespace na useGlobalNamespace, analogicznie zmiana nazwy metod dostępowych

Zawahałem się przy metodzie setForms, okazało się że nazwa tej metody wprowadza w błąd, gdyż nie ustawia ona formularzy, a jedynie nadpisuje formularze dla pierwszych stron (błąd logiczny - jeśli przekazaliśmy mniejszą liczbę formularzy niż było ich wcześniej, to na końcu tablicy zostaną formularze z przed wywołania metody). Zdecydowałem się na napisanie dodatkowej funkcji o nazwie addForms, która dopisuje tablicę formularzy. Metoda setForms, tak jak nazwa wskazuje, nadpisuje wcześniej dodane formularze.

Wprowadziłem również inne drobne zmiany nazw (np. zmiennych lokalnych) i wydają się już one być dobre, teraz czas zająć się metodami.

Metody / funkcje

Najważniejsze jest to aby metoda operowała na jednym poziomie abstrakcji, realizowała jedną czynność i była maksymalnie krótka. Na pierwszy rzut oka większość metod spełnia te warunki, ale jest kilka które należałoby poprawić.

Na pierwszy ogień poszła metoda addForm.

[PHP]
 1. public function addForm(sfForm $form)
 2. {
 3. $index = count($this->forms);
 4. $form->setOption('page', $index+1);
 5. $this->forms[$index] = $form;
 6.  
 7. if(!$this->isUseGlobalNamespace() && $key = $this->getFormKeyName($form, true))
 8. {
 9. $format = $form->getWidgetSchema()->getNameFormat();
 10. $format = sprintf($this->getNameFormat(), substr($format, 0, $k = strpos($format, '['))).substr($format, $k);
 11. $form->getWidgetSchema()->setNameFormat($format);
 12. }
 13. else
 14. {
 15. $form->getWidgetSchema()->setNameFormat($this->getNameFormat());
 16. }
 17. }

Czytaj dalej tutaj (rozwija treść wpisu)
Czytaj dalej na blogu autora...

Autor wpisu: batman, dodany: 18.04.2010 12:07, tagi: php

W jaki sposób realizowana jest komunikacja w trybie rzeczywistym pomiędzy serwerem i klientem? Najczęściej wykorzystywany w tym celu jest AJAX. Żądanie wysyłane jest co określoną ilość sekund/minut i w zależności od jego wyniku, wykonywane są odpowiednie akcje. Rozwiązanie to ma dwie zasadnicze wady. Po pierwsze generowany jest ogromny ruch. Po drugie, informacje o zdarzeniach pojawiają się z

Autor wpisu: batman, dodany: 15.04.2010 17:31, tagi: zend_framework

Zdarza się czasami, że projekt nad którym pracujemy wymaga połączenia z więcej niż z jedną bazą danych, niekoniecznie opartych o ten sam silnik bazodanowy. Zend Framework wyszedł na przeciw oczekiwaniom programistów i stworzył zasób multidb. Dzięki niemu, istnieje możliwość zdefiniowania wielu połączeń do różnych baz danych. W momencie, gdy zachodzi potrzeba skorzystania z innej niż podstawowa

Autor wpisu: Damian Tylczyński, dodany: 15.04.2010 01:05, tagi: php

Dywagacje na temat przenikania się warstw kontrolera i widoku w aplikacjach MVC w PHP. Próba znalezienia rozwiązania problemu.
Wszystkie wpisy należą do ich twórców. PHP.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisów.