Niezalogowany [ logowanie ]
Subskrybuj kanał ATOM Kanał ATOM    Subskrybuj kanał ATOM dla tagu symfony Kanał ATOM (tag: symfony)

Autor wpisu: SongoQ, dodany: 28.05.2009 01:48, tagi: php, symfony, sql

W aplikacjach internetowych czasami musimy wykorzystać w jednym serwisie wiele baz danych, nieraz nawet wiele różnych baz danych. Mój wpis będzie prezentował proste przykłady użycia wielu baz z wykorzystaniem frameworka Symfony. Dla przykładu użyje bazy danych PostgreSQL oraz ORM Propela 1.3.

W przykładzie wykorzystam 2 tabele: “users” z bazy “db1″ (załóżmy, że to główna bazy serwisu z użytkownikami) i “requests” z bazy “db2″ (baza w której zapisywane są statystyki z żądań do aplikacji). Modele wygenerowane będą dla bazy PostgreSQL. W kolejnym etapie zaprezentuje w jaki sposób można załadować przykładowe dane pochodzące z data/fixtures.

Definiowanie baz w pliku databases.yml

Edytujemy config/databases.yml

all:
 propel:
  class:    sfPropelDatabase
  param:
   classname: PropelPDO
   dsn:    pgsql:dbname=db1;host=panic user=db1 password=db1
   hostspec:  pgsql
   port:    5432
   encoding:  utf8

 stat:
  class:    sfPropelDatabase
  param:
   classname: PropelPDO
   dsn:    pgsql:dbname=db2;host=panic user=db2 password=db2
   hostspec:  pgsql
   port:    5432
   encoding:  utf8

Pierwszym krokiem jest zdefiniowanie połączeń do baz danych. Główną nazwę połączenia będzie “propel” a drugą “stat”

Ustawienie pliku propel.ini

propel.database    = pgsql
propel.database.driver = pgsql
propel.database.url  = pgsql:dbname=db1;host=panic user=db1 password=db1

W pliku propel.ini ustawiamy połączenie z główną bazę danych. “propel.database” odpowiada za generowanie kodu SQL dla danych baz, np.: MySQL, PostgreSQL, Oracle. Jeśli chcemy generować SQL dla wybranego typu bazy, to musimy zmienić na odpowiednią wartość. Można to uzyskać z linii koment ustawiajac –phing-arg

Przykład dla MySQLa:

./symfony propel:build-all --no-confirmation --connection=stat --phing-arg="Dpropel.database=mysql"

Przykład dla Oracle:

./symfony propel:build-all --no-confirmation --connection=stat --phing-arg="Dpropel.database=oracle"

Definiowanie tabel w config/schema.yml

Jak w przykładzie z optymalizacją Propela dobrym nawykiem jest rozdzielenie różnego typu struktur na osobne pliki schema.yml. Główną definicja tabel można zapisać w pliku schema.yml a dodatkową strukturę bazy w osobnym pliku, np w pliku stat_schema.yml.

Plik config/schema.yml

propel:
 users:
  id:       { type: integer, required: true, primaryKey: true, autoincrement: true }
  created_at:   { type: timestamp }
  name:      { type: varchar, size: 255 }
  surname:     { type: varchar, size: 255 }

Plik config/stat_schema.yml

Czytaj dalej tutaj (rozwija treść wpisu)
Czytaj dalej na blogu autora...

Autor wpisu: SongoQ, dodany: 07.03.2009 10:14, tagi: php, symfony

Szybkie serwisy, zoptymalizowane pod względem zużycia pamięci i ilości odwołań do bazy – czasami mogą być kluczowym elementem w powodzeniu naszego projektu. Chciałbym przedstawić jedną z takich możliwości, czyli użycie w Symfony widoków baz danych. Przykład można zastosować w bazach: PostgreSQL, MySQL, Oracle, itd. Najważniejszym elementem jest to, czy baza danych obsługuje widoki.

Dla przykładu użyję tabeli użytkownik i grupa.

schema.yml

propel:

 groups:
  id:       { type: integer, required: true, primaryKey: true, autoincrement: true }
  owner_id:    { type: integer, foreignTable: users, foreignReference: id, index: true }
  last_user_id:  { type: integer, foreignTable: users, foreignReference: id, index: true }
  name:      { type: varchar, size: 80, index: true }
  routing_name:  { type: varchar, size: 80, index: true, uniq: true }
  description:   { type: varchar, size: 400 }
  created_at:   { type: timestamp }
  user_count:   { type: integer, index: true }
  position_rank:  { type: integer }

 users:
  id:       { type: integer, required: true, primaryKey: true, autoincrement: true }
  login:      { type: varchar, size: 15, index: true, uniq: true }
  password:    { type: varchar, size: 255 }
  name:      { type: varchar, size: 255 }
  created_at:   { type: timestamp }
  updated_at:   { type: timestamp }
  last_login_at:  { type: timestamp }
  last_request_at: { type: timestamp }
  group_id:    { type: integer, foreignTable: groups, foreignReference: id, index: true }

Załóżmy, że mamy template w którym pokazujemy 20 grup według ilości użytkowników, w której wyświetlamy: nazwę grupy wraz z linkiem do profilu grupy, właściciela grupy, ostatniego dodanego użytkownika do tej grupy i ilość użytkowników w grupie. Stosując klasyczne wykorzystanie modelów Propela, dostaniemy modele grup z zależnymi 2 modelami użytkowników – właściciel i ostatnio dodany użytkownik. Od razu widać że większość danych jest zbędna, a co z tym idzie wykorzystanie pamięci będzie większe i czas zwracania danych z bazy będzie dłuższy.

Definiowanie widoku (views) w schema

Aby rozdzielić pliki w którym są definicje tabel i widoki, warto utworzyć osobny plik w którym zapiszemy naszą definicje widoku.

config/views_schema.yml

propel:
 groups_view:
  _attributes:       { skipSQL: true, readOnly: true }
  id:            { type: integer }
  name:           { type: varchar }
  routing_name:       { type: varchar }
  user_count:        { type: integer }
  owner_name:        { type: varchar }
  last_user:        { type: varchar }

Kolejnym krokiem jest przygotowanie SQL z definicją naszego vidoku. Dobrym rozwiązaniem jest by każdy widok umieszczać w osobnym pliku i dodawać do sqldb.map, w celu zbudowania widoku z automatu (nie musimy już ręcznie wywoływać SQL).

Tworzymy plik sql

data/sql/views/groups_view.sql

CREATE OR REPLACE VIEW groups_view AS
 SELECT groups.id,
     groups.name ,
     groups.routing_name,
     groups.user_count,
     owner.login AS owner_name,
     last.login AS last_user
  FROM groups
  JOIN users owner ON owner.id = groups.owner_id
  JOIN users last ON last.id = groups.ast_user_id;

Dodajemy widok do sqldb.map

Edytujemy plik sqldb.map i dodajemy nową pozycję

data/sql/sdldb.map

Czytaj dalej tutaj (rozwija treść wpisu)
Czytaj dalej na blogu autora...

Autor wpisu: SongoQ, dodany: 02.03.2009 10:13, tagi: sql, symfony, php

Lazy load (wzorzec projektowy) – w przypadku Propela oznaczenie atrybutu modelu lazyLoad powoduje, że zostanie on zwrócony w momencie jego jawnego wywołania. Wykorzystuje się to w przypadku jeśli nie potrzebujemy danego atrybutu (z powodu jego rozmiaru) lub chcemy wykorzystać w późniejszym etapie (w widoku). Najczęściej stosuje się to do typów text (longvarchar), blob, clob.

Definicja w schema.yml

schema.yml

documents:
 id:     { type: integer, required: true, primaryKey: true, autoincrement: true }
 created_at: { type: timestamp }
 name:    { type: varchar, size: 100 }
 content:  { type: longvarchar, lazyLoad: true }

Pobieramy obiekt documents, atrybut content ma ustawionym lazyLoad, zostaje on pominięty w zapytaniu SQL. Jeśli wywołamy metodę ->getContent(), zostanie wykonane dodatkowe zapytanie i pole zostanie zwrócone. Lazy load można wykorzystać w celu zoptymalizowania obiektów Propela, jednak trzeba pamiętać że w momencie żądania zwrócenia atrybutu zostanie wykonane dodatkowe zapytanie do bazy danych.

Related Posts

Wszystkie wpisy należą do ich twórców. PHP.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisów.