Niezalogowany [ logowanie ]
Subskrybuj kanał ATOM Kanał ATOM

Autor wpisu: batman, dodany: 02.03.2012 11:40, tagi: zend_framework

Ludzie z Twittera odwalili kawał dobrej roboty dostarczając Bootstrap, bibliotekę pozwalającą niewielkim nakładem pracy przygotować dobrze wyglądającą stronę. Wystarczy odpowiednio przygotować kod HTML, aby gotowe reguły CSS ozdobiły stronę i sprawiły, że przestanie wyglądać siermiężnie. Do tego dochodzi bogaty zbiór pluginów JavaScript z powodzeniem uzupełniający niezastąpione jQuery UI.

Jakiś czas temu zabrałem się za tworzenie uniwersalnej aplikacji opartej o Zend Framework, mającej na celu ułatwienie tworzenie prostych szablonowych stron. Pierwszym usprawnieniem jakie do tej aplikacji dodałem, są formularze ostylowane przy pomocy wspomnianego Bootstrapa. Jedyne co należy zrobić, to dołączyć do projektu odpowiednie pliki CSS i JavaScript oraz dziedziczyć w klasie formularza po klasie Batman_Form_Horizontal lub Batman_Form_Inline. Pierwsza z nich odpowiada za standardowy formularz, druga za typowy formularz logowania. W tworzonej klasie formularza nie można zapomnieć o wywołaniu z klasy rodzica metody init.

class Application_Form_Book extends Batman_Form_Horizontal
{
  public function init()
  {
    $title = new Zend_Form_Element_Text('title');
    $title->setLabel('Tytuł')
       ->setRequired(true)
       ->addValidator(new Zend_Validate_NotEmpty());

    $submit = new Zend_Form_Element_Submit('btn_save');
    $submit->setLabel('Zapisz')
        ->setIgnore(true);

    $this->addElement($title);
    $this->addElement($submit);

    parent::init();
  }
}

Kod przykładowej aplikacji znajdziecie na GitHubie, a samą aplikację możecie zobaczyć pod adresem http://batman.my.phpcloud.com/universalzf/user/add.

Autor wpisu: zleek, dodany: 02.03.2012 08:58, tagi: php

W dniu wczorajszym zostało wydane PHP w wersji 5.4. Nowa wersja zawiera sporą część bugfixów oraz kilka nowości, a wśród nich między innymi: traits skrócony zapis tablic wbudowany webserwer i wiele innych. Szczegółowy opis zmian wprowadzonych w PHP 5.4 można znaleźć w changelogu. Na pewno przydatne mogą być informacje zawarte w instrukcji migracji z PHP [...]

Autor wpisu: Marek, dodany: 01.03.2012 19:58, tagi: zend_framework

zf

Wygenerowany formularz z mojego poprzedniego wpisu wygląda tak:

<form enctype="multipart/form-data" method="post" action="/zf/test/public/index/rename">
<dl class="zend_form">
 <dt id="newname-label"><label for="newname" class="optional">Zmień nazwę pliku:</label></dt>
 <dd id="newname-element"><input type="text" name="newname" id="newname" value=""></dd>
 <dt id="filename-label"><label for="filename" class="required">Plik:</label></dt>
 <dd>
  <input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="8388608" id="MAX_FILE_SIZE">
  <input type="file" name="filename" id="filename">
 </dd>
 <dt id="submit-label">&#160;</dt>
 <dd id="submit-element">
  <input type="submit" name="submit" id="submit" value="Wyślij"></dd>
</dl>
</form>

Zend Framework podczas generowania formularzy stosuje domyślnie tagi dl, dd, dt. Ja jednak wolę przechowywać elementy formularza w tabeli. Poniżej przedstawiam kod, który chciałbym uzyskać:

<form enctype="multipart/form-data" method="post" action="/zf/test/public/index/rename">
<table>
 <tr>
  <th colspan="2">Wyślij plik</th>
 </tr>
 <tr>
  <td id="newname-label"><label for="newname">Zmień nazwę pliku:</label></td>
  <td><input type="text" name="newname" id="newname" value=""></td>
 </tr>
 <tr>
  <td id="filename-label"><label for="filename">Plik:</label></td>
  <td>
   <input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="8388608" id="MAX_FILE_SIZE" />
   <input type="file" name="filename" id="filename" />
  </td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="2"><input type="submit" name="submit" id="submit" value="Wyślij"></td>
 </tr>
</table>
</form>

Jak zatem wygenerować formularz w Zend Framework, tak aby jego elementy były zawarte w tabeli? Do tego oczywiście służą dekoratory.

Zmodyfikuję jeszcze tylko formularz dodając do niego opis:

$this->setDescription('Wyślij plik');

Po dodaniu elementów do formularza:

$this->addElements(array($newName, $file, $submit));

Ustawmy mu dekoratory:

// dekoratory formularza
$this->setDecorators(array(
  array('Description', array('tag' => 'th', 'colspan' => 2)),
  array(array('tr' => 'HtmlTag'), array('tag' => 'tr')),
  'FormElements',
  array('HtmlTag', array('tag' => 'table')),
  'Form'
));

Nasz opis będzie znajdował się wewnątrz znaczników th. Po opisie zostaną wygenerowane elementy formularza, które razem z opisem zostaną zawarte w znaczniku table, a ten zostanie otoczony znacznikiem form.

Tutaj jedna uwaga. Dekoratory dodawane są do zmiennej tablicowej _decorators klasy formularza. A więc skoro raz używamy HtmlTag, będzie on użyty jako klucz w tablicy __decorators. Jeśli ponownie chcemy użyć tego samego dekoratora, musimy podać unikalny klucz (tutaj: array(‘tr’ => ‘HtmlTag’) )

Dalej ustawmy dekoratory kontrolek:

Czytaj dalej tutaj (rozwija treść wpisu)
Czytaj dalej na blogu autora...

Autor wpisu: Marek, dodany: 01.03.2012 19:56, tagi: zend_framework

Aby wyłączyć renderowanie layoutu w kontrolerze wpisujemy:

$this->_helper->layout->disableLayout();

Metodę disableLayout znajdziemy w klasie Zend_Layout.

Aby wyłączyć renderowanie danego widoku w kontrolerze wpisujemy:

$this->_helper->viewRenderer->setNoRender();

Wywołujemy tutaj przy użyciu helpera metodę setNoRender() klasy Zend_Controller_Action_Helper_ViewRenderer

Autor wpisu: Marek, dodany: 01.03.2012 19:56, tagi: zend_framework

Poniżej przedstawiam maksymalnie uproszczony sposób przesyłania plików na serwer przy pomocy Zend Framework. Zakładam zapis pliku na serwerze, oraz zapis informacji o jego nazwie w bazie danych. Jest to pierwszy z serii artykułów – mam nadzieję, że w prosty sposób wprowadzi w to rozbudowane zagadnienie. A więc do dzieła.

Tworzymy bazę danych. Tutaj użyję SZBD SQLITE3. Bazę umieszczę w katalogu:

data/db/

i nazwę ją:

testfile.db

A więc z katalogu głównego aplikacji wykonujemy:

mkdir -p data/db

A potem:

sqlite3 testfile.db

W konsoli sqlite tworzymy tabelę files:

create table files (
id integer primary key autoincrement,
filename varchar(150));

Gdzie w kolumnie „filename” będziemy przechowywać nazwę pliku. Teraz poinformujemy naszą aplikację o wybranym adapterze bazy danych i jej lokalizacji.

W pliku:

application/configs/application.ini

wpisujemy:

resources.db.adapter = "pdo_sqlite"
resources.db.params.dbname = APPLICATION_PATH "/../data/db/testfile.db"

W pliku:

Czytaj dalej tutaj (rozwija treść wpisu)
Czytaj dalej na blogu autora...

Autor wpisu: Marek, dodany: 01.03.2012 19:56, tagi: zend_framework

W poprzednim wpisie przedstawiłem podstawy przesyłania pliku na serwer przy pomocy Zend Framework. Czas zagłębić się bardziej w to zagadnienie.

Kolejnym przypadkiem, którym się zajmę jest rozbudowa formularza o pole tekstowe przechowujące opcjonalną nową nazwę dla wysyłanego pliku.

Skoro możemy zmienić nazwę pliku, użyty poprzednio walidator Zend_Validate_File_NotExists() już nie spełni swojej roli, bo możemy przesłać plik o takiej samej nazwie jak w katalogu docelowym, o ile podamy w formularzu nową nazwę (którą de facto musimy również zweryfikować).

A więc użyjemy własnego walidatora, który będzie dziedziczył po wcześniej wspomnianym, wprowadzając dodatkowe sprawdzanie dla nowej nazwy pliku. Walidator umieszczam w katalogu /library/My/Validate/File/

require_once 'Zend/Validate/File/NotExists.php';

class My_Validate_File_NotExists extends Zend_Validate_File_NotExists {

  /**     
   * @var string nowa nazwa dla pliku     
   */
   protected $_newName = null;

  public function __construct($directory = array(), $newName = null) {
    $this->_newName = $newName;
    parent::__construct($directory);
  }

  public function isValid($value, $file = null) {
    // ustawienie nowej nazwy pliku, jeśli podana
    if (!empty($this->_newName)) {
      $fileName = isset($file['name']) ? $file['name'] : $value;
      $file['name'] = $this->_newName . '.' . pathinfo($fileName, PATHINFO_EXTENSION);
    }
    parent::isValid($value, $file);
  }

}

Co tu się dzieje? Dzięki dziedziczeniu i w myśl zasady DRY nasz walidator jest bardzo prosty. W konstruktorze przekazujemy do niego nową nazwę pliku i wywołujemy konstruktor klasy rodzica. Metoda isValid() to serce naszej klasy. Sprawdzamy w niej czy została ustawiona nowa nazwa dla pliku. Jeśli tak, modyfikujemy nazwę przetrzymywaną w tablicy $file, dodając do niej rozszerzenie przesłanego pliku (które wyciągamy przy pomocy funkcji pathinfo()). Tak zmodyfikowane dane poddajemy walidacji klasy Zend_Validate_File_NotExists.

Przejdźmy do klasy formularza:

class Application_Form_Rename extends Zend_Form {

  public function init() {
    $this->setMethod('post');

    $newName = new Zend_Form_Element_Text('newname');
    $newName->setLabel('Zmień nazwę pliku:')
        ->addFilters(array('StringTrim', 'StripTags'));

    $file = new Zend_Form_Element_File('filename');
    $file->addPrefixPath('My_Validate', '/My/Validate', 'validate')
        ->setLabel('Plik:')
        ->setRequired()
        ->setDestination(APPLICATION_PATH . '/../public/uploads')
        ->addValidator('Size', true, 1048576)
        ->addValidator('Extension', false, 'pdf');

    $submit = new Zend_Form_Element_Submit('submit');
    $submit->setLabel('Wyślij')
        ->setIgnore(true);

    $this->addElements(array($newName, $file, $submit));
  }

  public function addRenameValidator($newName) {
    $destination = $this->filename->getDestination();
    if (!empty($newName)) {
      $this->filename->addFilter('Rename', array(
        'target' => $destination . DIRECTORY_SEPARATOR . $newName . '.'
        . pathinfo($this->filename->getFileName(), PATHINFO_EXTENSION),
        'overwrite' => false));
    }
    $this->filename->addValidator(new My_Validate_File_NotExists($destination, $newName));
  }
}

W metodzie init(), inicjującej pola formularza, dodajemy obiekt Zend_Form_Element_Text, który będzie odpowiadał za kontrolkę nowej nazwy pliku. Dalej na obiekcie $file wywołujemy metodę addPrefixPath(), która pomoże później znaleźć klasę naszego walidatora. Kolejna metoda addRenameValidator() dodaje filtr Zend_Filter_File_Rename(), który zmieni nazwę przesyłanego pliku na nową (o ile ją podaliśmy). Dalej dodajemy do obiektu $filename  walidator My_Validate_File_NotExists(), przekazując mu nową nazwę dla pliku.

Przyjrzyjmy się teraz kontrolerowi:

public function renameAction() {
    $form = new Application_Form_Rename();
    $form->setAction($this->view->url());
    if ($this->getRequest()->isPost()) {
      $data = $this->getRequest()->getPost();
      $form->addRenameValidator($data['newname']);
      if ($form->isValid($data)) {
        if (!$form->filename->receive()) {  //odbieramy plik
          throw new Zend_Exception('Wystąpił błąd przy odbieraniu pliku!');
        }
        $db = new Application_Model_DbTable_File();
        $db->insertRenamed($form->getValues());
        $this->view->msg = 'Plik został pomyślnie zapisany';
      } else {
        $this->view->msg = 'Wystąpił błąd!';
      }
    }
    $this->view->form = $form;
  }

Akcja rename naszego kontrolera bardzo przypomina akcję index z poprzedniego wpisu. Z tym, że:

 • przed sprawdzeniem poprawności danych przesłanych z formularza, wywołujemy metodę addRenameValidator(), podając jej nową nazwę pliku (co prowadzi do dodania wyżej opisanego walidatora)
 • jeśli wystąpił błąd podczas odbierania pliku, wyrzucamy wyjątek
 • jeśli plik został prawidłowo przesłany na serwer, zapisujemy dane do bazy

Został jeszcze model:

Czytaj dalej tutaj (rozwija treść wpisu)
Czytaj dalej na blogu autora...

Wszystkie wpisy należą do ich twórców. PHP.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisów.